Grupa: Żabki

IMG_4098.JPG

Grupa: Biedronki

20171113_112258.jpg

Grupa: Misie

WP_20161125_09_33_13_Pro.jpg

Grupa: Krasnale

WP_20180905_12_50_05_Pro.jpg

Dane osobowe

„Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest

Pan Maciej Korzuch,

mail: biuro@protecton.pl

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

 

 

 

Rytmika

 

To zbiorowe zajęcia umuzykalniające. Odbywają się przy akompaniamencie pianina, w atmosferze sprzyjającej dobrej zabawie. Wywierają korzystny wpływ na dzieci nieśmiałe i niemające wiary we własne umiejętności. Zajęcia zorientowane są na twórczy rozwój dziecka w oparciu o kontakt z muzyką i ukierunkowaną zabawę. Dostosowane do wieku dzieci, pozwalają na wspólne odkrywanie reguł współpracy w grupie i wpływają na umiejętność wyrażania siebie. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

 WTOREK

GR. MŁODSZA – GODZ. 12.00 – 12.30

GR. ŚREDNIA –   GODZ. 13.00 – 13.30

GR. STARSZA –  GODZ.  12.30 – 13.00

 

Osoba prowadząca: 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, ale także motywuje dzieci oraz wykorzystuje ich naturalne predyspozycje do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać je do pracy w grupie, rozwijać wrażliwość oraz zdolności twórcze, a także umacniać jego wiarę we własne siły i możliwości. Podstawową formą nauki języka obcego w przedszkolu jest zabawa. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 4-, 5-, i 6-letnich.

 PONIEDZIAŁEK 

GR. ŚREDNIA – GODZ.  8.30 – 9.30 

GR. STARSZA –  GODZ. 9.30 – 10.30

GR. MŁODSZA – GODZ. 10.30 – 11.00

 

CZWARTEK

GR. ŚREDNIA (Biedronki) – GODZ.  12.30 – 13.30

GR. STARSZA (Krasnale) –  GODZ. 11.00 – 12.00

GR. MŁODSZA (Żabki) – GODZ.  12.00- 12.30

 

Osoba prowadząca:

 

 

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

 

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu: działanie profilaktyczne, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego. Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Zajęcia przeznaczone są dzieci zakwalifikowanych podczas wstępnego badania.

 

Osoba prowadząca:

 

 

 

Religia

 

 

W zajęciach tych uczestniczą dzieci z grup 5- i 6-latków, których rodzice wyrazili pisemną zgodę.

 WTOREK 

GR. STARSZA – 11.30 – 12.30

GR. ŚREDNIA -  12.30 - 13.30

 

PIĄTEK 

GR. STARSZA – 11.30 – 12.30

GR. ŚREDNIA -  12.30 - 13.30

 

Osoba prowadząca: Ewelina Zając

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

W naszej placówce przedszkolaki są objęte fachową pomocą logopedyczną. Dzieci młodsze uczestniczą w zajęciach grupowych z zakresu usprawniania aparatu artykulacyjnego i oddechowego. Dzieci starsze są kwalifikowane na zajęcia na podstawie wyników wstępnego badania logopedycznego. Przedszkolaki uczęszczają na indywidualne i grupowe zajęcia raz w tygodniu. Na życzenie rodziców prowadzone są instruktażowe zajęcia indywidualne i konsultacje.

 

Osoba prowadząca:

 

 

 

 

 

 

Wszystkie zajęcia dodatkowe są nieodpłatne.