Kadra

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Dyrektor:

mgr Monika Dolnicka - Celary

Wicedyrektor:

 mgr Katarzyna Szwajnoch

 

Nauczyciele:

Gabriela Mocek,

mgr Edyta Kowalska 

mgr Katarzyna Bieniok

mgr Monika Kieras

mgr Danuta Miś

 

Personel niepedagogiczny:

Joanna Leśniak

Mariola Browarczyk

Aniela Pietrek

Małgorzata Płaszczymąka,

Ewa Wieschalka

Bożena Klaczka

Agnieszka Stefanik

Rudolf Zawielak